Esittely

Jaana Wessman
Olen Jaana Wessman, lastenpsykiatri ja filosofian tohtori tietojenkäsittelytieteen alalta. Osana lääketieteen erikoistumisopintojani olen työskennellyt useita vuosia lasten- ja nuortenpsykiatrisissa toimipisteissä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Päivätyöni on tällä hetkellä Vantaan perheneuvolassa, jossa työskentelen osa-aikaisesti ja lopun työajan käytän politiikkaan. (Parasta ennaltaehkäisevää psykiatriaa on hyvä sosiaalipolitiikka.) Olen myös toiminut tutkijana Helsingin yliopiston, Suomen lääketieteen säätiön sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan rahoituksella.

Olen Espoon kunnanvaltuutettu sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Edellisellä vaalikaudella olin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä sen yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja. Kuntapoliittisessa työssä minulle tärkeitä teemoja kuluvalla kaudella ovat olleet lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kaikkein vähäosaisimmassa asemassa olevien elämän helpottaminen, alueellinen tasa-arvo Espoon sisällä, laadukkaat terveyspalvelut, sekä asukasdemokratian ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käytän eniten energiaa koulukorjausprojektin edistämiseen sekä erityisoppilaiden ja oppilashuollon palvelujen puolustamiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston työssä keskeisiä tavoitteitani olivat sosiaali- ja terveystoimen jonojen purkaminen sekä kuntalaisten tekemien valitusten käsittelyaikojen lyhentäminen. Näissä molemmissa tapahtuikin kauden aikana selvää edistystä, esimerkiksi toimeentulotuesta tehtävien valitusten käsittelyaika lyhentyi jaoston puheenjohtajakaudellani yli neljästä kuukaudesta noin kolmeen viikkoon.

Politiikassa yleisesti minulle erityisen tärkeä poliittinen teema on yhteiskunnan vastuu kaikista jäsenistään ja riittävien resurssien suuntaaminen peruspalveluihin. Tähän liittyen haluan myös parantaa julkisten palveluiden työntekijöiden työolosuhteita ja turvata työrauhan erilaisten säästötoimenpiteiden keskellä. Valtakunnallisesti ja globaalisti tulevalla eduskuntavaalikaudella kaksi tärkeintä ratkaistavaa asiaa ovat ilmastonmuutoksen haittojen torjunta ja talouspoliittisen leikkuripolitikkan lopettaminen.

Vapaa-ajallani ulkoilen, luen monenlaista kirjallisuutta ja pelaan rooli-, lauta- ja tietokonepelejä. Asun perheineni Espoon Jupperissa. Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta.