Esittely

Jaana Wessman
Olen Jaana Wessman, lastenpsykiatri ja filosofian tohtori tietojenkäsittelytieteen alalta. Osana lääketieteen erikoistumisopintojani olen työskennellyt useita vuosia lasten- ja nuortenpsykiatrisissa toimipisteissä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Päivätyöni on tällä hetkellä Vantaan kunnassa, jossa toimin lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden lääkäriyksikön ylilääkärinä. Olen myös toiminut tutkijana Helsingin yliopiston, Suomen lääketieteen säätiön sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan rahoituksella.

Olen Espoon kunnanvaltuutettu. Edellisellä vaalikaudella olin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä sen yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja ja välissä toimin 3 vuotta myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Kuntapoliittisessa työssä minulle tärkeitä teemoja kuluvalla kaudella ovat olleet lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kaikkein vähäosaisimmassa asemassa olevien elämän helpottaminen, alueellinen tasa-arvo Espoon sisällä, laadukkaat terveyspalvelut, sekä asukasdemokratian ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käytin eniten energiaa koulukorjausprojektin edistämiseen sekä erityisoppilaiden ja oppilashuollon palvelujen puolustamiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston työssä keskeisiä tavoitteitani olivat sosiaali- ja terveystoimen jonojen purkaminen sekä kuntalaisten tekemien valitusten käsittelyaikojen lyhentäminen.

Politiikassa yleisesti minulle erityisen tärkeä poliittinen teema on yhteiskunnan vastuu kaikista jäsenistään ja riittävien resurssien suuntaaminen peruspalveluihin. Mielenterveystyössä erityisesti näemme, että riittämättömät resurssit riittävät resurssien tuhlauksen, kun työtä joudutaan tekemään kiireisemmin ja tehottomammin kuin osattaisiin. Tähän liittyen haluan myös parantaa julkisten palveluiden työntekijöiden työolosuhteita ja turvata työrauhan erilaisten säästötoimenpiteiden keskellä. Valtakunnallisesti ja globaalisti tulevina vuosina kaksi tärkeintä ratkaistavaa asiaa ovat ilmastonmuutoksen haittojen torjunta ja talouspoliittisen leikkuripolitikkan lopettaminen.

Vapaa-ajallani ulkoilen, luen monenlaista kirjallisuutta ja pelaan rooli-, lauta- ja tietokonepelejä. Asun perheineni Espoon Jupperissa. Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta.