Kiitokset vaalityöstä

KIITOS OSALLISTUNEILLE.

Ehdokas
Jaana Wessman

Kissojen paimentaminen, ääneenluku, kuittien tivaaminen ja muu päälliköinti
Heikki Poso
Saara Toivonen

Älyttömät määrät rahaa
Espoon Vasemmisto ry
Leppävaaran Vasemmisto ry
Yksityiset kansalaiset

Visionti, masinointi, rapuissa ravaaminen ja tieteelliset konsultaatiot
Airi Antikainen
Iiro Arola
Esko Arajärvi
Hanna Catani
Kalle Hallivuori
Minna Heimola
Anu van Heijst
Maija Kivimaa
Kalevi Kivistö
Miriam Korlee
Heli Koskinen
Anu-Riikka Kyttälä
Elli Leppä
Mika Loponen
Tuomas Lähdeoja
Janne Lönnqvist
Topi Mikkola
Sami Nikander
Kristel Nyberg
Elina Nykyri
Mikko Parviainen
Sara Pekonen
Mike Pohjola
Auri Poso
Heikki Poso
Jarna Rintaniemi
Mari Rummukainen
Saara Toivonen
Kari Uotila
Laura Uusitalo
Ville Uusivuori
Mika-Erik Walls
Petri Wessman

Pics or didn't happen
Jari Juslin
Noon Kollektiivi
Paula Susitaival

Turhuuden markkinoilla
MEB Kamppi
Rintanappi.fi

Järjestötoiminta kasvatti meidät
Juuso Aromaa
Emmi Alho
Jukka Järvenpää
Mari Rummukainen

Interwebs
Joonas Iivonen

Kotijoukot
Airi Antikainen
Petri Wessman

Äänestäjät
1321, tiedätte kyllä keitä olette