Valtuustoraportti huhtikuu 2019

30.04.2019

Valtuustoraportti
29.4.2019
Jaana Wessman

Mitä Espoon Vasemmisto teki valtuustossa huhtikuussa 2019?

  • puolustimme Raidejokerin rakentamista
  • vaadimme korjausta vammaispalvelujen käsittelyaikojen kohtuuttomaan tilanteeseen
  • hyväksyimme yhdessä koko valtuuston kanssa vihdoin Jousenkaaren ja Kalajärven koulujen rakennushankkeet
  • vaadimme kunnan perintätoimen vastuullisuutta ja sekä parempaa tiedotusta maksuvapautusasioista
  • jätimme valtuustokysymyksen hoivapalveluiden omasta tuotannosta ja Elä ja Asu-keskusten tulevaisuudesta

Aluksi käsiteltiin muutamia uusia nimityksiä kunnasta muuttaneiden tai muuten tehtävistään luopumaan joutuneiden luottamushenkilöiden tilalle, näissä ei mitään ihmeempiä ollut.

Sitten kuulimme Raidejokerista ja sen päivitetystä hankesuunnitelmasta. Hankkeen kustannukset ovat alkuperäisestä kasvaneet, joten hanke tuli uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunki on myös pyrkinyt oppimaan edellisistä kokemuksista ja hankkeen on nyt tarkoitus olla niitä joustavammin johdettua ja tarkemmin seurattua, mistä kuulimme. Keskustan Holma esitti, että jätetään Otaniemi-Keilaniemi-väli rakentamatta tässä vaiheessa, jolloin pysyttäisiin alkuperäisessä budjetissa, ja liikenne tällä välillä rakennettaisiin muuten. KD:n Laukkanen puolestaan esitti koko suunnitelman hylkäämistä. Asiasta käytiin hyvin runsaasti keskustelua.

Vasemmistoliitto äänesti Raidejokerin toteuttamisen puolesta, entisellä suunnitelmalla. Esitys radan lopettamisesta Otaniemeen kaatui äänin 16-51 (tyhjiä 7). Koko suunnitelman hylkääminen kaatui äänin 16-53 (tyhjiä 5). Toivomus siitä, että Laajalahdessa selvitettäisiin vielä mahdollisuus vetää rata Turuntien reunaa Kurkijoentien sijaan kaatui myös (7-50, tyhjiä 18).

Valtuusto muutti kulttuurilautakunnan tehtäviä niin, että kunnan hallintosääntö täyttää uuden museolain vaatimukset. Kunnan tehtäviin lisättiin erikseen kuuluvaksi museoiden (erit. Espoon kaupunginmuseo) ylläpito; näin tulee olla jotta museo voi saada valtion avustusta.

Espoon tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta. Alkuperäinen kilpailutus on vuodelta 2016 ja asiassa on tapahtunut kaikenlaisia käänteitä, markkinaoikeudessakin on käyty erään tarjoajan valitettua. (Kaupungin toiminnassa ei siellä löytynyt moitittavaa.) Nyt tilintarkastajaksi on valittu BDO Audiator Oy.

Kaskenkaatajan asemakaava hyväksyttiin ilman keskustelua.

Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava sen sijaan herätti jonkin verran keskustelua, mm. kirjaston kohtalosta, rakennustöiden aikaisesta kulusta Länsiväylän ali, alueellisesti segregaatiosta sekä uuden tiivistyvän alueen vihreydestä ja istutuksista. Näistä osin jätettiin toivomuksia.

Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus päätettiin rakentaa. Ongelmana on, että rahat on suunniteltu otettavaksi budjetissa investointiohjelman rahoista, jotka on suunniteltu päiväkotien rakentamiseksi viidelle kiireellisimmin niitä tarvitseville alueille. Kalajärvi ei ole tällainen alue, vaan siellä on jo päiväkoti, joka joudutaan nyt purkamaan uuden koulukeskuksen alta. Vihreiden Inka Hopsu yritti jättää lisäystä tähän, että kaupunginhallitus valmistelisi lisäbudjetin, jolla voitaisiin toteuttaa sekä tämä hanke että ne viisi kiireellisintä. Puheenjohtaja ei halunnut tätä ottaa käsittelyyn, koska se ei mene “otsikon alle”, huolimatta siitä, että asia on selostusosassa mainittu. Nyt jää syksyn budjettineuvotteluiden asiaksi se, miten muita kiireellisiä hankkeita edistetään.

Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma tuli myös vihdoin hyväksytyksi useiden vuosien väännön jälkeen.

Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi<&strong> palautettiin valmisteltavaksi, koska kaikkien lautakuntien käsittelyjä ei ollut saatettu kaupunginhallituksen tietoon ennen sen käsittelyä.

Vasemmiston valtuustoryhmän Mika-Erik Wallsin Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista oli saanut vastauksen. Espoossa tilanne on se, että vammaispalveluiden osalta tilanne on kriisiytynyt siten, että palvelutarpeen arviotakin saatetaan joutua odottamaan kuukausia, jopa yli puoli vuotta. Tilannetta on yritetty korjata jo pitkään ja sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa asiaa jokaisessa kokouksessaan. Silti ongelma jatkuu. Teimme asiassa kaksi toivomusesitystä, joista toisessa valtuusto edellyttää, että käsittelyajat saadaan lakisääteiselle tasolle vielä tämän vuoden aikana, ja toisessa, että mikäli näin ei käy, vakavasti harkitaan ulkoista auditointia. Asia herätti paljon ja hyvää keskustelua. Näistä ensimmäinen hyväksyttiin yksimielisesti, jälkimmäinen äänestyksen jälkeen.

Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta sekä valtuustoaloite asiakasmaksujen perinnän toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti olivat myös saaneet vastauksen - puolentoista vuoden jälkeen! Kaupungissa on siis mennyt ulosottoon runsaasti mm. terveyskeskusmaksuja ja päiväkotimaksuja, ja perintä ei kaikilta osin ole ollut kestävää, kun se on annettu voittoa tavoittelevien yritysten tehtäväksi. Perintä on nyt annettu tehtäväksi Svea Perintä -nimiselle yrityselle, joka “toteuttaa Vastuullinen perintä -toimintamallia, joka tarjoaa ammattimaisesti hoidetun ohjauksen rajapinnan kuntien- ja kaupunkien toimeksiantaja-asiakkaille, tavoitteena kantaa yhteiskuntavastuuta yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mm ohjausvastuuta jakamalla, osallistumalla konkreettisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukemalla velallisasiakkaiden elämän hallintaa yhteistyössä asiakkaan kanssa.”

Asiassa tehtiin toivomukset mm. vastuullisen perinnän toteutumisen seurannasta, maksuvapautuksen mahdollisuudesta tiedottamisen parantamisesta sekä siitä, voitaisiinko perimättä jättämistä tai kohtuullistamista selvittää asiakkaan puolesta prosessissa. Nämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Jätimme valtuustokysymyksen oman hoivapalvelutuotannon supistumisesta sekä Elä ja Asu -keskusten tulevaisuudesta. Antero Krekola on valtuustoryhmälle tuonut tätä asiaa esiin, mistä kiitos! Allekirjoittajina oli lisäksemme lähinnä SDP:n ja Vihreiden valtuutettuja, mutta en tiedä ehtikö kysymys kiertää koko salia.