Valtuustoraportti 20.8.2018

20.08.2018

Mitä Vasemmisto teki valtuustossa elokuussa 2018?

 • kannatimme toivomusta, että Länsikorkeen kaava-alueella Tornitason leikkipaikka säilytettäisiin kaupungin omassa hallinnassa
 • osallistuimme valtuuston vaatimuksiin parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta alueilla, joilla Länsimetro on sitä heikentänyt
 • kannatimme Laaksolahden urheilupuiston alueen kehittämistä yhteistyössä asukkaiden ja alueen harratustoimijoiden kanssa
 • jätimme valtuustoaloitteen, että Espoon kaupungin luottamuselinten kokouksessa tarjottaisiin jatkossa ilmastoystävällistä kasvisruokaa
 • osallistuimme valtuustoaloitteisiin mm.
  • vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamiseksi,
  • suoran joukkoistetun kuntalaispalautteen lisäämiseksi,
  • koulukuljetusten järjestämiseksi lapsen molempiin kotiosoitteisiin, ja
  • täsmällisemmän suunnitelman saamiseksi Espoon hiilineutraaliustavoitteelle

Valtuustolle ilmoitettiin aluksi, että entinen Espoon kaupunginvaltuutettu Ebba Aschan on kuollut 101 vuoden iässä. Vietettiin hiljainen hetki vainajan muistoksi. Sen jälkeen onniteltiin valtuutettu Jouni J. Särkijärveä, joka täytti vastikään 70 vuotta ja on toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1973 saakka. Särkijärvi muistutti kiitospuheessaan, että valtuutetut ovat espoolaisten, eivät Espoon kaupungin, edustajia.

Valtuutettu Marika Niemi (Kok.) on nimetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi ja luopuu siksi kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja liitännäisistä jaosto- ja varajäsenyyspaikoista. Tilalle kaupunginhallitukseen nimettiin Kaisa Alaviiri.

Länsikorkeen asemakaava herätti keskustelua leikkipaikkojen osalta. Usea valtuutettu tunnusti, että alueen leikkipaikkamuutokset ovat jääneet kunnolla hahmottamatta. Valtuusto [---] toivomuksen, että selvitettäisiin mahdollisuutta Tornitason leikkipaikka säilytettäisiin kaupungin omana.

Seuraavaksi keskusteltiin pitkään Länsimetron ja liityntäliikenteen ongelmiin liittyvistä valtuustokysymyksestä ja -aloitteesta. Toimialajohtaja Isotalo piti ensin esittelyn, jossa kertoi kevään ja alkukesän aikana käydystä “kipakastakin keskustelusta” HSL:n kanssa. Lippujärjestelmäuudistuksen viivästys on tarkoittanut myös sitä, että datankeruu nykyliikenteestä on viivästynyt, koska se oli laskettu uuden järjestelmän varaan. Ajankohtainen tieto tilanteesta on siis viranhaltijan näkökulmasta heikkolaatuista. Isotalon mielestä HSL:n reagointinopeus ongelmatilanteisiin on parantunut, vaikka vaatii edelleen parantamista. Isotalo kertoi parannuksista, joita on jo tehty ja tulossa. Suoria bussilinjoja Espoonlahdesta Kamppiin alkaa kulkea näillä näkymin lokakuun alussa ja metroasemille on luvassa parannuksia.

Valtuuston puheenvuoroissa korostui lähinnä ihmetys siitä, että parannuksissa on kestänyt ja kestää näin kauan. Ihmetystä herätti myös se, miten HSL:n matka-arviot ovat heittäneet huomattavasti. Monet valtuutetut korostivat sitä tosiseikkaa, että toimiva joukkoliikenne on täysin välttämätön osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Keskustelussa esiintyi myös vaatimuksia, että HSL:ää pitäisi hajottaa tai että joukkoliikenne pitäisi täysin avata yksityisille toimijoille. Valtuutettumme Kari Uotila muistutti, että voittoatuottavat yksityiset toimijat eivät liene innostuneita korjaamaan ongelmallisimpien alueiden liikennettä, vaan keräämään kermat parhaiten kannattavilta alueilta, jolloin vain syrjäisempien seutujen liikenteen turvaaminen jää kaupungin harteille ja kustannukset vain kasvavat.

Valtuusto jätti yksimielisesti useita toivomuksia liikenteen ja siitä tiedottamisen parantamiseksi. Yksityistämistä ratkaisuksi esittäneet toivomukset hylättiin äänin 36-30-9 ja 34-19-22 Kokoomuksen rivien hajotessa koko lailla täysin. Lisäksi valtuusto hyväksyi äänin 44-20-11 esityksen, että koulukyydeissä pyritään jatkossa hyödyntämään erityisiä kutsuohjattuja palvelulinjoja tai muita uusia ratkaisuja. Äänestimme tätä vastaan tietäen, kuinka pitkiin ja kestämättömän pitkiin kyyteihin ja järjestämishankaluuksiin erityislasten kohdalla “modernit” kyytien yhdistelyratkaisut ovat johtaneet. Niiden lasten, jotka pystyvät käyttämään tavanomaista julkista liikennettä, koulukyytien on järjestyttävä hyvää sellaista järjestämällä.

Valtuutettumme Tiina Ahlforsin jättämä valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa tuli nyt käsittelyyn. Vastauksen mukaan nyt Espoon käytössä oleva järjestelmä on tähän liian monimutkainen ja hankala eikä tue kaksikielisyyttä, eikä sen käyttöönotto valtuuston kokouksissa siksi tule kyseeseen. Uusi järjestelmä on suunnitteilla, tavoitteena käyttöönotto 2020.

Valtuusto käsitteli seuraavaksi valtuustoaloitetta pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Aloitteen vastauksessa lähinnä kuvailtiin näiden reaktorien tilaa ja sitä, että on epätodennäköistä, että tällaisia voimaloita Uudellemaalle jo lupasyistäkään rakennettaisiin lähivuosikymmeninä. Asiassa tehtiin kaksi vastakkaista toivomusta - joko että kaupunki jatkaisi asian edistämistä tai että ei. Kuten Kari Uotila puhuessaan sanoi, Vasemmistoliiton kanta on ydinvoimavastainen. Itse äänestin kuitenkin molempien toivomusten osalta tyhjää, sillä en katsonut, että tässä vaiheessa teknologista ja ilmastotilanteen kehitystä voidaan tehdä tätä päätöstä suuntaan taikka toiseen. Valtuusto päätti toivoa, että kaupunki EI edistäisi jatkossakaan tätä hanketta. (Ydinvoima on ajankohtaisesti yksi erittäin kiistanalaisista poliittisista aiheista, kun fossiilisista polttoaineista luopuminen nopeassa tahdissa on välttämätöntä. Asiasta Vasemmiston sisällä käytävästä keskustelusta kiinnostuneiden kannattaa katsoa Facebookissa ryhmää nimeltä “Vasemmistoliitto-ryhmä”.)

Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta oli saanut vastauksen, jossa kerrotaan, että Espoon lukiolaiset voivat jo nyt valita kursseja mistä tahansa kouluista. Näkemys viranhaltijoilla on, että avoimuuden kehittäminen opinnoissa ei vaadi uutta instanssia vaan nykyisen toiminnan kehittämistä. Asiasta piti puheenvuoron mm. lukion lehtorina toimiva SDP:n Mika-Erik Walls, jossa hän yhtyi viranhaltijoiden kantaan.

Asiassa herätti kritiikkiä myös se, että valtuustoaloitteita on tällä kaudella jätetty ottamatta käsittelyyn sillä perusteella, että ne eivät saa johtaa uusiin päätöksiin tai niillä ei saa olla taloudellisia vaikutuksia. Muun muassa paperittomien terveydenhuoltoa kannattava aloite on tällä perusteella jätetty käsittelemättä - miksi kokonaisen uuden lukion perustaminen voidaan silloin käsitellä?

Valtuustoaloite maksullisesta englanninkielisestä koulusta ja lukiosta ei ole johtanut toimenpiteisiin sinänsä, mutta saimme tiedoksi, että yksityinen englanninkielinen koulu New Nordic School on hakemassa opetuksen toimilupaa Espoon alueelle 1.8.2019 alkaen. Opetuslautakunta käsitellee asiaa vielä syksyn aikana.

Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi on johtanut viranhaltijoiden vakuutuksiin, että alueelle laaditaan lähiaikoina maankäyttöselvitys ja kokonaissuunnitelman laatiminen aloitetaan heti. Vanha, käyttökiellossa oleva jäähalli toki tässä yhteydessä puretaan. Valtuusto jätti toivomuksen, että lähialueiden asukkaita ja eri harrastusten edustajia kuultaisiin asian kehittämisessä. Valtuutettumme Tiina Ahlfors muistutti, että järven hyödyntäminen suunnitelmien mukaan vaatii Pitkäjärven kunnostamisen - nykyisellään urheilupuiston uimaranta on käyttökiellossa joka vuosi jo ennen juhannusta. Hän toivoi myös kulttuuritoiminnan lisäämisen selvittämistä aluetta kehitettäessä.

Käsiteltiin myös varavaltuutettumme Sara Korhosen aloite ystävyyskaupunkisuhteen solmimisesta Espoon ja myöhemmin päätettävän kehitysmaan kaupungin välillä. Sara Haaviston (ent Korhonen) puheessa (jonka Tiina Ahlfors valtuustolle välitti) todettiin, että allekirjoittaneiden valtuutettujen määrästäkin voi päätellä, että tahtotilaa yhteistyöhön olisi, ja pääsääntöisesti viranhaltijoiden vastaus ja valtuuston keskustelu tätä havaintoa myös osaltaan tuki. Perussuomalaiset toki yrittivät vedättää tämänkin asian maahanmuuttovastaisuutensa edistämiseksi, minkä valtuusto tyrmäsi 70-3. Keskustelun aikana kuumenivat tunteet allekirjoittaneen kutsuttua mielestään rasistista esitystä rasistiseksi.

Lisäksi oli saatu vastaukset valtuustoaloitteisiin Jorvin alueen maankäytön kokonaistarkastelusta, kiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen lajittelu myös taloudellisesti, uuden hankintaohjeen valmistelusta sekä tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä. Näiden vastaukset löytyvät kokouksen esityslistalta. Valtuustossa ei suurta keskustelua syntynyt, vaikka erityisesti kierrätyskysymykseen saatua vastuuta kritisoitiin sanahelinäksi.

Jätimme kokouksessa valtuustoaloitteen, että kaupungin luottamushenkilöille tarjottaisiin kokouksissa jatkossa vain ilmastoystävällistä kasvisruokaa. Vaikka luottamushenkilöiden kokoustarjoilut ovat hyvin pieni osa kaupungissa syötyä ruokaa, toivomme, että päätöksentekijöiden esimerkki kannustaisi laitos- ja työpaikkaruokaloita tekemään ilmastoystävällisiä ratkaisuja.