Valtuustoraportti 11.9.2017

11.09.2017

Lyhyesti - mitä Vasemmistoliitto teki valtuustossa tänään?

  • Kannatimme Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030
  • Kannatimme subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden säilyttämistä ja varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamista myös eskari-ikäisiä vuotta nuorempiin
  • Korostimme kunnan strategiassa lisäksi erityisesti yhdenvertaisuutta sivistyksen, liikunnan ja kulttuurin saralla sekä ennaltaehkäiseviä palveluita
  • Kannatimme veroprosentin korottamista 0,25 %:lla, jotta edellä mainitut tavoitteet eivät jää vain sanahelinäksi

Aluksi käsiteltiin edelleen joitain luottamushenkilövalintoja. Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali jäi jälleen pöydälle; muilla kunnilla on vaikeuksia toimittaa nimiä ilmeisesti. Muutama luottamushenkilö vaihdettiin paikkakunnalta muuton ja vastaavien syiden vuoksi vuoksi.

Valtuusto keskusteli pitkään Espoon strategiasta eli ns. Espoo-tarinasta. Pidin Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron. Ohessa joitakin nostoja keskustelusta.

Kuten itse totesin puheenvuorossamme, ja Vihreät omassaan, strategiaan on laitettu erittäin hieno ja kunnianhimoinen tavoite, että Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on tietysti ensisijainen ottaen huomioon, että ilmastonmuutoksen torjumisen juna meni jo, ja nyt torjutaan jo sen haittoja. Se on työtä, jota pitää tehdä kaikilla politiikan tasoilla, ja olen ylpeä että kotikaupunkimme on siinä kärjessä mukana.

Perussuomalaiset teki muutosehdotuksia, joissa olisi poistettu mm tavoite tarjota palveluja suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, “pyritty rajoittamaan” vieraskielisen väestön kasvua (mm. olemalla tarjoamatta omakielistä opetusta!) ja poistamalla positiivista diskriminaatiota S2 kielen opetuksesta. Sininen Tulevaisuus teki esityksen, että lisätään vieraskielisten asukkaiden osuutta koskevaan kohtaan lause, jossa mainitaan, että Espoossa huolehditaan siitä, että kaupungin nopea kasvu ei heikennä turvallisuutta, viihtyisyyttä, palveluita ja taloutta sekä esityksen, että lisätään valtion lainoittamaa asuntotuotantoa ja ara-osaomistusasuntojen rakentamista. Nämä esitykset kaatuivat äänestyksissä lähes yksimielisesti.

Kritiikkiä neuvotteluprosessia kohtaan estettiin runsaasti. Neuvottelut strategiasta käytiin nopeassa tahdissa ja viimeisin versio, josta päätettiin, tuli vasta tänään valtuuston pöydälle. Moni koki, että valtuuston jäsentenkin on ollut vaikea päästä vaikuttamaan asioihin, ja erityisesti valtuuston ja puoluetoiminnan ulkopuolisilla kuntalaisilla ei ollut mahdollisuutta kommentoida asiaa. Toisaalta nyt strategia on valmis kun budjettia ryhdytään laatimaan, joten ajoituksella on hyvätkin puolensa.

Jo tässä vaiheessa esitettiin useita puheenvuoroja (eikä vain Vasemmistosta ja SDP:stä), joissa todettiin, että tavoitteiden edistämiseen tarvitaan myös resursseja. Salissa herätti hilpeyttä Kokoomuksen Pia Kauman lausuma, että “tällä veroprosentilla” tavoitteita ei voida saavuttaa - se haluttiin tietysti tulkita niin, että Kokoomus olisi kannattanut veroprosentin nostoa. Todellisuudessa toki Kauma halusi vastustaa esimerkiksi subjektiivista päivähoito-oikeutta ja varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamista. Toisaalta Kokoomuksen Kai Lintunenkin huomautti, että koulutuksen yhdenvertaisuuteen, jota Kokoomuskin linjanaan kannattaa, ei voi pyrkiä jos sen saatavuus on eriarvoista. Tässä siis oli havaittavissa lievää rivien hajoamista. Iloksemme voidaan todeta kuitenkin, että ryhmänä Espoon Kokoomuskin on yhdenvertaisuuden takana, eikä ankara oikeistosiipi hallitse koko ryhmää.

Sara Korhonen (joka oli kokouksessa Kari Uotilan varavaltuutettuna) piti puheenvuoron, jossa kiitti hiilineutraaliustavoitetta ja huomautti, että pakolaistilanteen aiheuttamat haasteet ovat suurelta osin myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja että Espoon on siksi kannettava vastuunsa myös pakolaisina maahan tulleiden maahanmuuttajien kotoutumisesta. Hän kuvaili myös, miten tavoite turvallisuudesta saavutetaan parhaiten väkivaltaa ja turvattomuutta ennaltaehkäisemällä.

(Puheenjohtaja näytti juuri minulle ja SDP:n Värmälälle käsimerkeillä että olkaa hiljempaa, kun järkytyimme PS:n Kajavan repliikistä, jossa hän sanoi samaan hengenvetoon, että pitäisi puhua asioista faktoilla ja antoi ymmärtää, että Suomessa on kaikki rajat avoimet. Tämä kommentti poistetaan lopullisesta. ;))

Klo 21 päästiin käsittelemään edellistä osavuosikatsausta. Kuulimme tarkastuslautakunnan puheenjohtajan raportin ja sen jälkeen valtuusto kävi melko pitkään keskustelua. Osavuosikatsauksessa käy ilmi, että henkilöstömenot vähenevät, mutta ulkoistettujen palvelujen menot kasvavat. SDP:n Johanna Värmälä käytti tästä puheenvuoron ja esitti toivomusesityksen, jonka mukaan valtuusto toivoo, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ulkoisten palvelujen aiheuttamien kustannusten hillitsemiseksi mm. tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla ja kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon valinta. Itse puhuin siitä, miten on hölmöläisten peiton jatkoa leikata koulujen ja perheiden palveluista, ja sitten maksaa näistä terapiapalveluissa ja HUS lasten/nuorisopsykiatrian palveluissa.

Seuraavaksi klo 21:45 tuli puheeksi tulevan taloussuunnitelman kehys sekä tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018. Jukka Kilpi (ST) muistutti, että valtuusto on aikanaan puhunut, että kahdeksan vuotta sitten tehty kuntaveron korotus olisi tarkoitettu tilapäiseksi ja esitti veroprosentin palauttamista 17,75:een. Itsehän en ollut tällöin läsnä - saattaa näin ollakin - mutta varsin vähän tätä pidettiin realistisena. SDP:n Aaltonen esitti veroprosentin korottamista 18,25:een, ja Vasemmistoliitto asettui tämän tavoitteen taakse. Puheenvuorossamme korostin, että edellä päätetyt strategian tavoitteet vaativat joka tapauksessa rahaa, ja veroprosentissa pitäytyminen tarkoittaa joko leikkauksia tai lainanottoa toisaalla. Kokoomus pyrki puheenvuoroissaan (kuten tavallista) esittämään veronkorotukset ja toiminnan kehityksen vaihtoehtoisina, mitä ajatusmaailmaa yritimme repliikeissä vastustaa. Ehdotuksista äänestettiin vastakkain, ja tässä Kilven ehdotus laskemisesta voitti Aaltosen esityksen, mutta kaupunginjohtajan esitys voitti Kilven ja veroprosentiksi tulee siis entinen 18.

Kello oli tässä vaiheessa 23, mutta PJ päätti käsitellä Laajalahden ja Tuomarilan koulujen peruskorjaukset sekä Suvelan kaavan, jotta nämä tärkeät asiat pääsevät etenemään. Koulujen peruskorjaukset hyväksyttiin ilman keskustelua. Suvelan osalta esitettiin havainto, että vuokra-asuntokeskittymä lisää segregaatiota. Asiasta oli syntymässä keskustelua, mutta valtuutettu Habiba Ali (SDP) esitti asian jättämistä pöydälle, jotta asiasta ehditään keskustella kunnolla ja virkeänä. Valtuusto päätti yksimielisesti tehdä näin.

Pöydälle jäi myös valtuustoaloite Espoo konsernin lainakannan kehityksestä sekä rahastojen pääoman käytöstä.

Vasemmistoliitto ei jättänyt tässä kokouksessa aloitteita tai -kysymyksiä.

Kokous päättyi klo 23:15.