Ite pitää kaikki tehdä

14.03.2015

Jos olisin HYKS Lastenpsykiatrian linjajohtaja (luoja minua siltä ikuisesti varjelkoon), vastaisin tähän Matti Järvisen Facebook-kirjoitukseen tällä tavalla:

"Hoitaja Matti Järvinen kirjoitti viime viikolla Facebookiin tilapäivityksen, jossa kuvasi HYKS lastenpsykiatristen osastojen ja erityisesti Lastenlinnan haastavaa tilannetta. Kirjoituksen johdosta me HYKS Lastenpsykiatrian edustajat haluamme sanoa seuraavaa.

Ensinnäkin Matti Järvisen huoli hoidon toteutumisesta haastavissa olosuhteissa on ymmärrettävä, mutta onneksi tarpeeton. Osastojemme henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja sitoutunutta ja voimmekin hetkeäkään epäröimättä sanoa, että potilaiden hoito ei ole tilavaikeuksista huolimatta vaarantunut. Kiitos siitä!

Toiseksi on kuitenkin valittaen todettava, että kertomus HYKS Lastenpsykiatrian kokemista tilavaikeuksista viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana pitää pitkälti paikkansa, lukuunottamatta joitain yksityiskohtia, joista Järvinen ei ole ollut tietoinen. Lastenlinnan osastotilat ovat huonokuntoiset ja joitain työntekijöitä on sisäilmaoireilun vuoksi siirretty vakituisesti kokonaan pois Lastenlinnasta. Vaikka osastojen tilat onkin vielä toistaiseksi todettu turvallisiksi potilaiden yleensä (psykiatrisiksi osastohoidoiksi) lyhyehköä oleskelua ja oireettomia työntekijöitä varten, tilannetta seurataan jatkuvasti ja osastoja varten etsitään koko ajan pysyviä uusia tiloja.

Sen lisäksi Auroran sairaalan kolme lastenpsykiatrista osastoa jouduttiin siirtämään melko yllättäen viime marraskuussa, tilojen paljastuttua erittäin huonokuntoisiksi. Pääkaupunkiseudun alueella on kuitenkin erittäin huonosti saatavilla tiloja, jotka soveltuvat lastenpsykiatrisiksi osastoiksi, joten korvaavien tilojen löytäminen on ollut erittäin haasteellista ja teettänyt huomattavan paljon töitä. On myös totta, että uuteen lastensairaalaan ei ole suunnitteilla lainkaan lastenpsykiatrista toimintaa, joten se ei tule ratkaisemaan tilaongelmaa lastenpsykiatristen osastojen osalta.

HYKS Lastenpsykiatrian klinikkaryhmän johto ja henkilökunta toivovat kaikki tilaongelmiin pikaista, pysyvää ratkaisua."

Parhaan käsitykseni mukaan kaikki seikat ylläolevassa luonnoksessani ovat totta. Vastine on muuten fiktiivinen, ellei johto päätä sitä vahvistaa (luonnosta saa vapaasti käyttää).

(Kuvan lapsi ei liity tapaukseen vaan on joku geneerinen stock photo, Canvasta euron nipputarjouksesta.)

Comments

Virallinen HUS:n vastine löytyy nyt täältä https://m.facebook.com/HUS.fi/posts/860999343963699