Valtuustoraportti 19.3.2018

19.03.2018

Mitä Vasemmisto teki Espoon valtuustossa tässä kuussa?

 • jätimme valtuustoaloitteen espoolaisten aktiivimallin takia vaikeuksiin joutuneiden työttömien aseman parantamiseksi
 • kannatimme Länsimetron jatkon toteuttamista kokonaisuudessaan
 • osallistuimme määräraha-aloitteisiin terveyskeskusmaksujen poistamiseksi
 • osallistuimme valtuustokysymykseen lastentarhanopettajien palkkauksesta ja vaihtuvuudesta

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma herätti kiivastakin keskustelua. Esimerkiksi Mustapuron tilannetta on yritetty ratkaista jo pitkään ja se onkin nyt kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen suunniteltu vuoteen 2020. Kokouksessa esitettiin tämän kiirehtimistä vielä edelleen ELY-keskuksen kannanoton mukaan, mutta tämä ei mennyt läpi. Myös Kalajärven vesihuollon toteutusta toivottiin kiirehdittäväksi. (On huomattava, että valtuustolla ei kuitenkaan ollut tässä kohtaa lisätä resursseja vesihuoltoon - ainoastaan järjestää uudestaan hankesuunnitelmaa. Tässä asiassa kuten monessa muussakin budjettikatto aiheuttaa sen, että kaikkia hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa kiireellisesti, ei voida tehdä, ja päätöksenteossa kuntalaiset joutuvat kamppailemaan toisiaan vastaan. Jokainen kiirehtiminen hidastaisi siis jotakin muuta, ellei näitä päätöksiä oteta huomioon tulevissa budjettineuvotteluissa.)

Kuulimme esityksiä Länsimetroon jatkeeseen liittyen, joista seuraavat poiminnat:

 • Aikataulu on tällä hetkellä se, että metro alkaisi kulkea 2023.
 • Asemien yksikköhinta on aikanaan arvioitu täysin väärin, ja se on noin kaksinkertaistunut. Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia on myös tarkistettu ylöspäin Matinkylän metrosta saatujen kokemusten perusteella.
 • Kokonaisuudessa voitaisiin tehdä pieniä säästöjä esim. jättämällä rakentamatta tiettyjä sisäänkäyntejä, mutta kustannusvaikutukset olisivat kokonaisuuteen nähden hyvin pienet.
 • Alunperinkin hankesuunnitelma on ollut erittäin kunnianhimoinen: on suunniteltu lähes maailman kilometrihinnaltaan halvinta metroa. Nyt jäädään edelleen kuitenkin Tukholman ja Kööpenhaminan alle. Ehkä olisi kannattanut alunperinkin suunnitella realistisemmin?
 • Metron organisaatiota on pyritty uudistamaan ja selkeyttämään sekä tiedonkulkua parantamaan.

Metrosta käytiin tietysti runsaasti keskustelua. Puheenjohtaja pyrki parhaansa mukaan pitämään keskustelun nimenomaan metron jatkeessa ja rajaamaan myös toivomusesitykset tähän. Länsimetron jatkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja sille myönnettiin tarvittava lainantakaus.

Lisäksi käsiteltiin vastaukset

 • valtuustokysymykseen mikromuovien aiheuttamista haitoista: tilannetta seurataan sekä kunnan että HSY:n toimesta
 • valtuustoaloitteiseen kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun: “tällä hetkellä kulttuurin tulosyksikössä ei ole mahdollista käynnistää uudenlaista toimintamallia ilman lisärahoitusta” - asiaan toivottavasti palataan budjettineuvotteluissa?
 • valtuustoaloitteeseen kielikahvilatoiminnan laajentamisesta osaksi ikäihmisille suunnattua toimintaa: kirjasto ja vanhusten palvelut selvittävät yhteistyötä asian osalta
 • valtuustoaloitteeseen koulujen, varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalveluyksikköjen tärkeiden lähiluontokohteiden selvittämisestä: 2013 tehdyn vastaavan kyselyn tuloksiakaan ei ole vielä riittävästi hyödynnetty